Slajd 12 Slajd 13 Slajd 10 Slajd 15 Slajd 4 Slajd 14

O fundacji

Fundacja Sztuki Teatralnej i Filmowej Plejada została powołana 30 sierpnia 2011 roku przez Piotra Męderaka. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej i oświatowej, szczególnie w zakresie wspierania sztuki teatralnej i filmowej.

KRS: 0000402377

REGON: 122455737

NIP: 9452167393

Siedzibą fundacji jest miasto Kraków.


Zarząd Fundacji


Piotr Męderak – prezes zarządu, dyrektor artystyczny Teatru Plejada
Rafał Pawłowski – v-ce prezes zarządu